Въпроси и отговори

Често задавани Въпроси

Условията за наемане на автомобил са налични в раздел „Правила и условия“ . Можете да достъпите раздела, като последвате ТОЗИ линк. Подборни правила и условия можете да изтеглите от същия раздел на сайта.

За да наемете автомобил, следва да  попълните на формата за онлайн заявка. В няколко стъпки системата ще Ви даде възможност да изберете мястото и датите на наемане и връщане на автомобила, както и конкретен, наличен в съответния времеви интервал автомобил с възможните за него допълнителни опции. Системата ще Ви прикани да попълните минимум от данни, необходими за резервиране на автомобила – Вашето име, адрес на електронна поща и телефон за връзка. Системата ще изведе детайлна информация за направения от Вас избор и ще Ви прикани да резервирате автомобила. На посочения от Вас адрес на електронна поща, ще получите потвърждение на Вашата заявка, както и проект на Договор за наем на избрания от Вас автомобил.

Услугата е на Ваше разположение денонощно, без почивен ден. Работното време е от 08.00 ч. до 20.00 ч. без почивен ден. В извънработно време, както и на официални празници, се начисляват допълнителни такси, както следва: в часовия интервал 08:00 ÷ 20:00 ч. - 25 лв.; в часовия интервал 20:00 ÷ 08:00 ч. - 50 лв.

Да, има. Минималната възраст на наемателя е 22 години. При сключването на Договора за наем, наемателят следва да представи валидна лична карта или паспорт, валидно свидетелство за управление на МПС и да притежава шофьорски опит от не по-малко от 2 години. Наематели на възраст под 22 години или с шофьорски опит по-кракът от 2 години, заплащат такса “млад шофьор” в размер на 10 лв. на ден и депозит в двоен размер (за високите класове автомобили са възможни допълнителни ограничения).

Горивото не е включено в цената за наем. Автомобилът се предоставя от наемодателя и се връща от наемателя с пълен резервоар. При връщане на автомобила с непълен резервоар, разликата се удържа от депозита по пазарни цени към датата на връщането на автомобила.

Заплащането на договорната сума се осъществява в брой, при получаване на автомобила. Ако желаете да заплатите с кредитна карта, ще Ви предоставим линк.

Не, не се предплаща. Заплащане стойността на наема плюс депозит при получаването на автомобила.

Не, за да наемете автомобил, кредитна карта не се изисква. Можете да заплатите стойността на наема в брой, в момента на получаването на автомобила.

Да, можете да ползвате допълнителни опции без допълнително заплащане. Във втората стъпка от алгоритъма за резервация на избрания от Вас автомобил ще видите списък с допълнителни опции.

При получаването на автомобила на територията на град София, имате възможност да изберете удобен за вас адрес или да получите автомобила на летище София. И в двата случая няма да Ви бъдат начислени допълнителни такси. Можете да върнете автомобила в една от следните локации: летище София, летище Пловдив, летище Варна и летище Бургас. При връщане на автомобила на летище София, не се начисляват допълнителни такси. При връщане на автомобила на летищата в градовете Плавдив, Варна и Бургас, заплащате такса в размер на 50 лв. Получаване и връщане на автомобила извън посочените локации е обект на допълнително договаряне между наемодателя и наемателя.

Да, възможно е. Използването на автомобила извън пределите на Р. България е обект на изрично договаряне между наемодателя и наемателя.

Да, наетият автомобил е с платена винетна такса за територията на Р. България.

Да, цената за наем на автомобил включва пълно автокаско и застраховка „Гражданска отговорност“.

Да, възможно е. Можете да направите това, като се обадите на тел. +359 896 660 750, +49 1578 022 3500.

Да, възможно е. Подробна информация по този въпрос можете да прочетете в подробните Правила и условия за наемане на автомобил, които можете да изтеглите, като последвате ТОЗИ линк.

Преди всичко, сте длъжен своевременно да уведомите наемодателя. В зависимост от изпълнението на това условие, са възможни два сценария, подробно разписани в ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ.

1. В случай, че своевременно уведомите наемодателя и за автомобила и не е налице непосредствена следваща резервация, имате възможност да договорите с наемодателя удължаване на срока за ползване на автомобила. 

2. В случай на неуведомяване на наемодателя, се начисляват наказателни такси. При неизпълнение на задължението за връщане на автомобила с повече от 12 часа, последният бива обявен за издирване.

Да, възможно е. Всеки следващ водач на автомобила следва да отговаря на изискванията, относими към наемателя на автомобила и да бъзе изрично вписан в Договора за наем.

При загуба на документите и ключовете на автомобила, заплащате еднократна такса в размер на 200 лв.

Тези случаи са разгледани в подробните Правила и условия за наемане на автомобил, които можете да изтеглите, като последвате ТОЗИ линк.