Правила и условия

Основни правила

Всички цени са крайни цени.

Цената за наем на автомобил включва:

 • Неограничен пробег.
 • Застраховка „Гражданска отговорност”.
 • Пълно автокаско.
 • Пътна такса – винетка за територията на Република България.
  Заместващ автомобил, в случай на възникване на технически проблем.

Можете да получите резервирания автомобил в град София, на летище София или на избран от Вас адрес. За последното не се начисляват допълнителни такси. При попълването на формата за резервация за автомобил имате възможност да направите съответния избор. 

Можете да върнете наетия автомобил на летище София, като за това няма да Ви бъде начислена допълнетилна такса. Имате възможност да върнете наетия автомобил и на летище Пловдив, летище Варна и летище Бургас. В този случай следва да заплатите допълнителна такса в размер на 50 лв.  

Заплащането на договорната сума се осъществява в брой, при предоставяне на автомобила от страна на наемодателя, по банков път или с кредитна карта. При желание от страна на наемателя за заплащане с кредитна карта, наемодателят предоставя линк.

Минималният срок за наемане на автомобила е 24 часа.

Минималната възраст на наемателя е 22 години. Наемателят следва да представи валидна лична карта или паспорт, валидно свидетелство за управление на МПС и да притежава шофьорски опит от не по-малко от 2 години. Наематели на възраст под 22 години или с шофьорски опит по-кратък от 2 години, заплащат такса “млад шофьор” в размер на 10 лв. на ден и депозит в двоен размер (за високите класове автомобили са възможни допълнителни ограничения).

Горивото не е включено в цената за наем. Автомобилът се предоставя от наемодателя и се връща от наемателя с пълен резервоар. При връщане на автомобила с непълен резервоар, разликата се удържа от депозита по пазарни цени към датата на връщането на автомобила.

Едновременно със заплащането на стойността на наема на автомобила за съответния период, наемателят предоставя депозит в брой. Размерът на депозита варира в зависимост от избрания автомобил. Пълната сума на депозита или част от нея може да бъде задържана в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гумите или аудиооборудването, силно замърсен или нарушен интериор.

Застраховката на автомобила не покрива :

 • Щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен щети, причинени в следствие на ПТП.
 • Щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в Договора за наем или неправоспособно лице.
 • Щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни цели.
 • Щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от наемателя в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества.
 • Щети, за които наемателят не е в състояние да представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба на автомобила.
 • Кражба, ако автомобилът бъде откраднат заедно с регистрационния талон и/или ключовете.

В случай на възникване на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, наемателят следва незабавно да информира наемодателя, на телефонни номера за връзка, посочени Договора за наем. В случай на пътно произшествие, наемателят следва незабавно да се обади в полицията (спешен телефон 112) и да получи издаден от органите протокол. Успоредно с това, наемателят следва незабавно да се свърже със застрахователната компания на посочените в Договора телефонни номера за връзка и да изчака нейната мобилна група.

В случай на невъзможност за спазване на определения в Договора срок за връщане на автомобила, наемателят е длъжен незабавно да уведоми наемодателя на посочените в Договора телефонни номера за връзка. В случай на неуведомяване на наемодателя, наемателят се таксува както следва: при закъснение до 4 часа – един наемен ден; при закъснение над 4 часа – 2 наемни дни; при закъснение над 8 часа – 3 наемни дни. При закъснение над 12 часа, без уведомяване на наемодателя, последният има право да подаде сигнал в полицията за издирване на автомобила.

Услугата за наемане на автомобили е на разположение на клиентите денонощно, без почивен ден. В рамките на работното време на наемодателя – понеделник ÷ неделя, 08:00 ÷ 20:00 ч., не се начисляват допълнителни такси. Извън работното време, както и на официални празници, се начислява такса, както следва:  - 08:00 ÷ 20:00 ч. - 25 лв.; 20:00 ÷ 08:00 ч. - 50 лв.

 

Липси на части от автомобила или аксесоари, се заплащат в пълната им стойност. В случай на загуба на документи или ключове на автомобила, наемателят заплаща глоба в размер на 200 лв.

Обект на допълнително договаряне са следните услуги:

 • Наем на автомобил с шофьор.
 • Трансфер на пътници от и до адрес, вкл. от и до летища на територията на цяла България.
 • Предоставяне и връщане на автомобил на избран от наемателя адрес, различен от адресите, определи от наемодателя.